Počet konverzií označuje počet návštevníkov vašej webovej stránky, ktorí vykonajú požadovanú akciu. Táto akcia môže zahŕňať rôzne aktivity v závislosti od cieľov vašej kampane alebo webovej stránky, ako napríklad:

 • Nákup produktu
 • Registrácia na odber newslettera
 • Vyplnenie kontaktného formulára
 • Stiahnutie e-knihy alebo iného obsahu
 • Kliknutie na konkrétny odkaz
 • Pridanie produktu do nákupného košíka

Počet konverzií je kľúčovým ukazovateľom úspešnosti vašich marketingových a reklamných kampaní, pretože priamo súvisí s dosahovaním vašich obchodných cieľov.

Vzorec na výpočet konverzného pomeru. Počet konverzí delené počet návštevníkov, krát sto.

Čím vyšší konverzný pomer, tým lepšie pre náš biznis. Na to, či návštevník našej webstránky spraví želanú konverziu však vplýva množstvo faktorov. Ani vysoký konverzný pomer by nás však nemal viesť k uspokojeniu. Priaznivé užívateľské prostredie je prioritou. Malými krokmi však dosiahnete zlepšenia, ktoré sa v dlhodobom horizonte prejavia.

Ako vyzerá vaša Landing Page, na ktorú posielate ľudí z reklamy? Je z nej už na prvý pohľad zrejmé, o čo ide? Zorientuje sa v nej zákazník?

Vylepšite váš web o online chat

Spravidla úspešnosť konverzií cez online komunikáciu je vysoká. Nemusíte byť online 24/7. V analytike zistite, kedy sú najčastejšie ľudia na web stránke a vtedy tam buďte aj vy. Pripravte si poriadny pohár trpezlivosti.

Kontaktný formulár prispôsobte mobilnej verzii

Pozor na presahy v smartfónoch. Pohrajte sa s dizajnom a vylaďte to pre väčšinu displejov tak, aby potenciálny zákazník nemusel stránku posúvať a stratiť sa tak v procese registrácie. Drobné úpravy na stránkach zvyšujú konverzný pomer a zlepšujú užívateľské rozhranie. Venujte sa stránkam a pravidelne kontrolujte správnosť detailov.

Zvýšenie konverzného pomeru (conversion rate) na webových stránkach pomocou CSS (Cascading Style Sheets) je možné prostredníctvom optimalizácie dizajnu a používateľskej skúsenosti (UX).

Niekoľko stratégií, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť tento cieľ:

1. Zlepšenie vizuálnej hierarchie

 • Použitie kontrastu: Zvýraznite dôležité prvky (napríklad tlačidlá na akciu) pomocou kontrastných farieb.
 • Veľkosť a písmo: Používajte väčšie písma a tučné texty pre dôležité informácie alebo výzvy na akciu (CTA – Call to Action).
 • Whitespace (biele miesta): Použitie bielych miest na stránke môže pomôcť zlepšiť prehľadnosť a usmerniť pozornosť používateľov na kľúčové prvky.

2. Optimalizácia tlačidiel na akciu (CTA)

Vyberte farby, ktoré kontrastujú so zvyškom stránky a priťahujú pozornosť. Uistite sa, že tlačidlá sú dostatočne veľké a ľahko klikateľné. Dôležité tlačidlá umiestnite na viditeľné miesta, kde ich používatelia ľahko nájdu.

3. Reakcia na používateľské správanie

 • Hover efekty: Pridajte animácie alebo zmeny farieb pri prechode kurzorom cez tlačidlá alebo odkazy, aby ste používateľom naznačili, že sú interaktívne.
 • Scroll efekty: Použitie jemných animácií pri scrollovaní môže zvýšiť zapojenie používateľov.

4. Responzívny dizajn

 • Mobilná optimalizácia: Uistite sa, že vaša stránka je plne responzívna a dobre funguje na rôznych zariadeniach (telefóny, tablety, počítače).
 • Flexbox a Grid: Použitie CSS techník ako Flexbox a CSS Grid na usporiadanie obsahu môže zlepšiť rozloženie a čitateľnosť stránky.

5. Rýchlosť načítania stránky

 • Minimalizácia CSS: Zmenšite CSS súbory a znížte počet HTTP požiadaviek.
 • Asynchrónne načítanie: Načítajte CSS a skripty asynchrónne, aby sa stránka načítala rýchlejšie.

6. Testovanie a analýza

 • A/B testovanie: Vytvorte a testujte rôzne verzie vašich CSS štýlov, aby ste zistili, ktoré vedú k vyššiemu konverznému pomeru.
 • Analýza údajov: Sledujte a analyzujte používateľské správanie pomocou analytických nástrojov (napr. Google Analytics), aby ste identifikovali oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie.

Prečo si vybrať nás spomedzi ostatných partnerov?

Z viacerých kvalít, ktoré ponúkame, sú tieto tri hlavné: výhodná cena, technologická dominancia a žiadna viazanosť.

Snímka obrazovky po vyhľadaní iPhone prostredníctvom Googlu a vyzdvihnutie Shopping in EU a Google na prvých miestach.

Záver

Implementáciou týchto a podobných stratégií môžete výrazne zlepšiť používateľský zážitok a tým aj konverzný pomer vašich webových stránok. Responzívne dizajny umožňujú plynulý zážitok na rôznych zariadeniach. Dôkladné testovanie a ladenie identifikuje problémy, ktoré ovplyvňujú konverziu. Analýza správania používateľov poskytuje cenné informácie na zlepšenie užívateľskej skúsenosti. Pravidelné aktualizácie a optimalizácie udržujú konkurencieschopný výkon a úspech v online marketingu.