Čo to je?

Learning fáza je obdobie, kedy sa Google algoritmus učí, akým spôsobom sú vaše kampane vedené, koľko míňate a ako by vám mohol ušetriť na cene za kliknutie.

Ide o jav, ktorý sa prejaví pri v kampaniach, ktoré majú zásadnejšie zmeny. Jednou z nich je aj prechod k novému CSS partnerovi. Zvyčajne začne učiaca sa fáza deň po prechode na inú CSS službu a trvá 1 až 10 dní.

Učiaca sa fáza nastáva vtedy, keď používate smart bidding stratégiu, napríklad maximalizovať hodnotu konverzií alebo cieľovú návratnosť investície (target ROAS).

Ako sa prejavuje učiaca sa fáza?

Môže sa stať, že sa vám pri Shopping kampaniach zvýši dočasne cena za preklik o 5 až 20 percent. Na prvý pohľad to znie ako presný opak toho, čo chcete dosiahnuť prechodom pod CSS partnera, ako je napríklad CSS Shopping in EU. Algoritmus však potrebuje zistiť, o koľko nižšiu cenu za kliknutie vám vie poskytnúť vzhľadom na konkurentov a trh, v ktorom inzerujete vaše produkty. Zároveň sa dočasne zníži výkon kampaní, napríklad tak, že nastane pokles preklikov. Ak máte veľa kampaní a veľa dát v účte, tak učiaca sa fáza bude trvať kratšiu dobu (niekoľko dní), ak máte spustených kampaní menej, môže to byť až 2 týždne.

vykon kampani css

Ako to teda vyzerá v praxi?

V praxi to vyzerá tak, že po učiacom sa období prichádza v Shopping kampaniach zníženie ceny za preklik. Pri využívaní CSS partnera je to trvalý efekt, ktorý zníži cenu za prekliky v Shopping kampaniach do 20%.

Treba si však povedať, že na zmenu priemernej CZK má vplyv veľa faktorov. A tie sa môžu meniť každý deň. Ide napríklad o tieto vplyvy:

  • zmena konkurencie vo vyhľadávaní
  • sezónnosť
  • rôzne nečakané udalosti
  • zmena CSS partnera
  • navýšený počet inzerentov, ktorí bežia pod CSS partnerom

Môže sa napríklad stať, že niektorý z konkurentov vypne reklamy a teda sa váš eshop s nižšími bidmi dostane na lepšie pozície a získa tak viac preklikov.

Preto je najlepšie vyhodnocovať prínos CSS služby v dlhodobom pohľade a ideálne pri ostatných nezmenených podmienkach.

Prinášame vám konkrétnu ukážku – switch pod našu CSS službu bol 14.2., následne 15.2. mierne stúpla CZK a následne klesla a zostala na nižšej úrovni ako predtým.

shopping in eu skusenosti

V prípade, kedy bola kampaň na niekoľko dni úplne pozastavená, tak sa môže učiaca sa fáza ešte predĺžiť, preto sa to neodporúča.

spravovanie kampani