V Performance Max kampaniach sú „skupiny podkladov“ dôležitým prvkom prispievajúcim k úspechu a efektivite reklamných stratégií. Zahŕňajú rôzne prvky, ktoré slúžia na prezentáciu produktov či služieb a samozrejme oslovujú čo najširšie publikum.

Medzi základné podklady patrí logo e-shopu alebo značky, ktoré okrem zvýšenia povedomia o značke, pomáha vytvárať spojenie s jej identitou. Ďalším dôležitým prvkom sú obrázky, ktoré slúžia na vizuálne zaujatie cieľového publika a predstavenie produktov či služieb v atraktívnom svetle. Takisto aj textové podklady, ako sú titulky, popisky alebo reklamné texty, majú kľúčový vplyv na komunikáciu s užívateľmi a ich presvedčenie k vykonaniu požadovanej akcie (napríklad k nákupu produktu alebo vyplneniu formulára). Správne formulované texty majú potenciál zásadne ovplyvniť úspešnosť kampane a zlepšiť konverzné pomery. Ďalšími podkladmi môžu byť napríklad recenzie, referencie alebo hodnotenia produktov, ktoré poskytujú dôveryhodné informácie a zároveň podporujú rozhodovací proces užívateľov.

Google a podklady v Performance Max kampaniach

Google výrazne odporúča vyplniť všetky relevantné podklady v rámci každej Performance Max kampane. Tieto podklady totižto slúžia ako základ pre efektívne fungovanie kampane, pričom pomáhajú algoritmickým systémom lepšie porozumieť a spracovať údaje. Ich vyplnením poskytnete Google platforme viac informácií o vašej značke, produkte či službe, čo následne zabezpečí zobrazenie vašej kampane vo všetkých Google sieťach. Tým viete priniesť konverzie z práve niekoľkých sietí, čo teda samozrejme znamená aj dosiahnutie lepšieho cielenia reklamných zobrazení.

Súčasne Google často odporúča aj zvýšenie rozpočtov pre Performance Max kampane, najmä v prípade, že vyplníte všetky relevantné podklady. Zvýšenie rozpočtu môže napomôcť kampani pri dosiahnutí širšieho dosahu a zvýšení počtu konverzií. Momentálna dynamika online reklamy spolu s konkurenčným prostredím vyžadujú flexibilitu a prispôsobenie sa meniacim sa podmienkam, vrátane podmienok rozpočtov prispôsobených na základe výsledkov a efektivity kampane. Navýšenie rozpočtu predstavuje vhodnú stratégiu najmä pre firmy, ktoré chcú rýchlejšie dosiahnuť svoje ciele a maximalizovať výsledky reklamných kampaní. Je však dôležité monitorovať výkonnosť kampane a prispôsobovať rozpočet podľa potrieb a výsledkov.

Limitovaný rozpočet na P.MAX kampane?

Faktom je, že množstvo e-shopov (práve tie menšie alebo stredné) má k dispozícií na P. Max kampane pomerne limitovaný rozpočet. V týchto situáciách sa potom často stretávame s rôznymi problémami súvisiacimi s nesprávnym zobrazením reklamy, nedostatkom dát, či neschopnosťou vyhodnocovania, z ktorej siete bola objednávka používateľom zrealizovaná. V jednoduchosti ide o rovnosť kedy obmedzený rozpočet sa rovná aj obmedzenému fungovaniu algoritmu v Performance Max kampani.

Aj keď váš rozpočet síce môže byť obmedzený, existuje spôsob, ako na jeho efektívne využitie pri podkladoch v kampaní. Jedno, a to najhlavnejšie, odporúčanie smeruje k voľbe čo najvhodnejšej bidding stratégie Performance Max kampane – a to buď maximalizácia hodnoty konverzii, alebo maximalizácia konverzie.

  • Maximalizácia hodnoty konverzii – Google zobrazí predovšetkým drahé produkty (riziko nezrealizovania nákupu v prípade málo populárneho eshopu)

  • Maximalizácia konverzie – Google zobrazí predovšetkým lacné produkty (cieľ vykonania, čo najpočetnejších nákupov)

Vytvorenie P. Max kampaní bez podkladov

P. Max kampane je možné samozrejme vytvoriť aj bez vyplnenia podkladov. Túto možnosť ponúka napríklad nástroj BlueWinston, s ktorým svoju inzerciu v tomto prípade zameriate len na Nákupné reklamy v Google vyhľadávača. Tým však môžete dosiahnuť výrazné výsledky napríklad v rámci zlepšenia ROAS alebo zníženia PNO.

Celkovo však vytvorenie Performance Max kampaní bez relevantných podkladov môže viesť k zníženej efektivite a úspešnosti reklamnej stratégie. Nielen že bez nich môžu reklamné kampane pôsobiť neosobne – málo presvedčivo, ale je aj veľmi pravdepodobné, že budú dostupné len na určitú dobu, pričom pre ich správne fungovanie bude potrebné doplniť podklady…

Záver

Koniec koncov je však len na vás, či P. Max kampane spustíte “s” alebo “bez” podkladov. Avšak správne vybrané a efektívne využívané podklady bývajú často kľúčovým prvkom úspechu Performance Max kampaní, pretože prispievajú k atraktivite reklamných správ, oslovia cieľovú skupinu a podporujú konverzie. Ich optimalizácia a pravidelná aktualizácia je nevyhnutná pre udržanie konkurencieschopnosti a úspešnosti reklamných kampaní. Jedným z možných riešení je vytvorenie P. Max kampaní v rámci BlueWinston, kde si rovnako ako v Google Ads môžete vyplniť logá, obrázky, texty, youtube video… Takisto v ňom môžete využiť možnosť pokročilého filtrovania produktov, pomocou ktorého si na základe získaných dát budete môcť jednotlivo alebo aj hromadne stopovať málo výkonné produkty.