Už v minulom článku sme spomínali nevyhnutnú potrebu súčasných podnikov pôsobiť v online priestore s vyhliadkou dosiahnutia svojich obchodných cieľov. Dvaja hlavní hráči v oblasti online inzercie, Google a Microsoft Ads (bývalý Bing Ads), ponúkajú podnikateľom možnosť cielenej reklamy. V tomto článku preskúmame rozdiely medzi spomínanými platformami a zistíme, prečo by ste mali zvážiť investíciu do kampaní Performance Max na platforme Microsoft Ads. Prečítaním si rozšírite svoje poznatky a zároveň objavíte, ako využiť potenciál oboch platforiem.

Aké rozdiely sú v PMax kampaniach na týchto platformách?

Performance Max (P.Max) kampane sú špeciálnym typom reklamných kampaní ponúkaných v rámci platformy Microsoft či Google Ads. Tieto kampane sú navrhnuté tak, aby inzerentom umožnili maximalizovať výkon svojich reklám a dosiahnuť ich ciele efektívne a účinne. P.Max kampane na obidvoch inzertných platformách slúžia na reklamu produktov prostredníctvom obchodných reklám (vyhľadávanie na Google / Bing) a sú rozšírené na celé reklamné siete Google a Microsoft. Ich rozdiel však spočíva práve v ich štruktúre, ktorá zastáva dôležitú úlohu v otázke spustenia inzercie či naštartovania predaja.

Tieto štruktúrne rozdiely si všímame hlavne z hľadiska odlišných pravidiel pre textové časti či rozdielnych formátov obrázkov a mnohých ďalších, ktoré v stručnosti uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Porovnanie štruktúry Google Ads a Microsoft Ads

Ako vidíme, rozdiely spôsobujú mierne odlišnú štruktúru v kampaniach Performance Max v rámci Google či Microsoft Ads. Napríklad, do Performance Max kampaní pre Google môžete zahrnúť aj YouTube videá, čo nie je možné v prípade kampaní Performance Max v Microsoft Ads. Ďalším rozdielom, ktorý si môžeme všimnúť, je aj používanie textov, ako napríklad v nadpisoch a popisoch reklám. Najvýraznejší je však rozdiel v spôsobe, akým sa produkty delia do skupín produktov. V prípade Performance Max kampaní v Google Ads môže byť do každej skupiny produktov zaradených maximálne 998 produktov, čo znamená, že pri väčších kampaniach je nutné vytvoriť viaceré skupiny produktov. Naopak, v prípade Performance Max kampaní v Microsoft Ads sa do jednej skupiny produktov zmestí až 19 998 produktov.

Naše odporúčanie

Je samozrejmé, že spomenuté rozdiely by ste pri rozhodovaní sa medzi Google a Microsoft Ads Performance Max kampaniami mali zvážiť v závislosti od cieľov vašej reklamnej stratégie a preferencií vašej cieľovej skupiny.

My vám navyše spomenieme aj riešenie pomocou automatizovaného nástroja BlueWinston, s ktorým môžete jednoducho vytvárať P.Max kampane aj v rámci Google či Microsoft Ads. Navyše tvorba týchto kampaní je takmer identická. V oboch prípadoch BlueWinston ponúka dodatočné možnosti, ktoré v týchto platformách nie sú priamo dostupné. Medzi tieto funkcie patria napríklad pokročilé filtre produktov, vytváranie skupín produktov, optimalizačné skripty a ďalšie. Výsledkom využitia týchto funkcií často býva lepší výkon kampaní, než by ste dosiahli priamo cez Google Ads alebo Microsoft Ads.

CHCEM VYŠŠÍ VÝKON KAMPANÍ S BLUEWINSTON

Záver

V rámci súčasného digitálneho marketingového prostredia je dôležité mať prehľad o možnostiach, ktoré ponúkajú najväčší hráči na poli online inzercie. Porovnanie kampaní Performance Max v Google a Microsoft Ads nám umožnilo identifikovať ich jedinečné vlastnosti a rozdiely. Rozhodovanie sa medzi týmito dvoma platformami by malo byť založené na konkrétnych cieľoch, preferenciách cieľovej skupiny a dostupných zdrojoch. Bez ohľadu na voľbu však obe platformy ponúkajú inzerentom široké možnosti dosiahnutia svojich marketingových cieľov prostredníctvom Performance Max kampaní. Je preto dôležité sledovať vývoj a inovácie na oboch platformách, aby sme ich potenciál využívali naplno a neustále optimalizovali svoje reklamné stratégie.