Ako sme spomínali v našom predchádzajúcom článku, free product listings, teda inzercia zdarma v Google, prichádzajú do EU do konca tohto roku. V tom čase sme nevedeli, kedy presne to bude.

V predchádzajúcich dňoch, Matt Brittin potvrdil, že free listings v Nákupoch Google (Shopping Tab) prichádzajú do EMEA v strede októbra.

Čo to znamená pre vás?

Po spustení tejto služby, karta Nákupy Google (Shopping Tab) bude prerobená tak, aby ste videli rozdelene platené a neplatené služby, kde na vrchu budú platené a na spodku neplatené.

Reklamy v Nákupoch budú fungovať ako obvykle a zoznamy bezplatných produktov na karte Nákupy ich budú dopĺňať.

Surfaces Across Google

To znamená, že ak budete používať iba neplatené reklamy, bude vo výsledkoch vyhľadávania uprednostnená vaša konkurencia, ktorá používa platené reklamy.

Pokiaľ chcete tento program využívať naplno, váš produktový feed musí byť v perfektnom stave. Musí spĺňať určité požiadavky pre Enhanced Listings.

Keď bude táto služba aktívna, budete si môcť pozrieť výkon v Merchant Center. Odporúčame vám pozrieť oficiálne osvedčené postupy google týkajúce sa prehľadov výkonnosti.

A čo váš produktový feed?

Ako sme už spomínali, free product listings v karte Nákupy sú súčasťou Surfaces across Google. Infraštruktúra pre Surfaces across Google je už dlhšie dostupná aj v EU, ale ešte nefunguje. Produktové feedy boli automaticky zaradené do free listings keď táto služba bola spustená v USA, ale nemusia byť vhodné pri spustený Surfaces across Google.

feed
Surfaces Across Google

Čo sa stane pokiaľ využívate viacero CSS partnerov?

Kliknutím na hlavný panel CSS (CSS Dashboard), ktorý je k dispozícii v Merchant Center, si môžete vybrať jedného CSS partnera, prostredníctvom ktorého sa budete zobrazovať v Surfaces across Google.

Predvolene bol vybratý CSS partner s najviac nahraným inventárom pre daného predajcu.

Zmeniť CSS partnera prostredníctvom ktorého budete inzerovať v Surfaces Across Google môžete kedykoľvek. Výber CSS neovplyvní vaše Shopping Ads (reklamy v nákupoch) žiadnym spôsobom.