logo Microsoft Advertising

Microsoft Advertising, niekedy známa ako Bing Ads, v súčasnosti zastáva rolu novej inzertnej platformy. Jej hlavnou úlohou je umožniť inzerentovi vytvárať a spravovať online reklamné kampane.

Podobne ako Google Ads, Microsoft Advertising ponúka rôzne typy reklamných kampaní, vrátane textových reklám vo vyhľadávaní, zobrazení, dynamických reklám, ako aj reklám na produktových stránkach. Umožňuje inzerentovi zamerať sa na svoju cieľovú skupinu pomocou rôznych kritérií a nastavení, a tým efektívne osloviť relevantných zákazníkov.

Výhody použitia Microsoft Ads

Rozšírenie online reklamných kampaní mimo platformy Google Ads, prináša množstvo výhod ako napríklad:

 • Rozšírená sieť partnerov:
  Inzerenti sa môžu dostať pred širšie a rôznorodejšie publikum, keďže Microsoft Ads ponúka možnosť zobrazovať reklamy nielen vo vyhľadávači Bing, ale aj na ďalších vyhľadávacích portáloch a sieťach, ako sú napríklad Yahoo a AOL.

 • Nižšia konkurencia:
  Narozdiel od Google Ads, Microsoft Ads nie je tak rozšírený, čím naznačuje príležitosť menšej konkurencie a v niektorých prípadoch nižších nákladov na reklamu.

 • Integrácia s inými produktmi Microsoftu:
  Pre inzerentov, ktorí využívajú aj iné produkty Microsoftu (napríklad Office 365, LinkedIn), môže byť použitie Microsoft Ads výhodnejšie pre lepšiu integráciu a synergiu v ich reklamných kampaniach.

 • Cielenie prostredníctvom demografických údajov:
  Microsoft Ads umožňuje presnejšie cielenie pomocou demografických údajov, ako sú vek, pohlavie, príjmová úroveň a ďalšie charakteristiky, čo môže pomôcť k lepšiemu osloveniu cieľovej skupiny.

 • Špecifické možnosti cielenia:
  Okrem demografických parametrov, Microsoft Ads ponúka aj ďalšie možnosti cielenia, ako je geografické umiestnenie, záujmy, zvyky vyhľadávania atď…

 • Podpora pre obchodné ciele:
  Microsoft Ads ponúka rôzne nástroje a funkcie, ktoré môžu pomôcť inzerentom dosiahnuť ich obchodné ciele, ako sú zvýšenie konverzií, zlepšenie návratnosti z investícií (ROAS) a iné.

Zoznam základných krokov pre úspešné Microsoft kampane

1. Import kampaní

Pri vytváraní úspešných kampaní v Microsoft Ads navrhujeme vo všeobecnosti predstihnuť konkurenciu, čo znamená čo najrýchlejší import kampaní do tejto platformy. Import nákupných kampaní môžete realizovať z Google Ads, či samotným ich vytvorením už v Microsoft Ads, či v nástroji BlueWinston.

2. Kľúčové slová

Využívajte automatické funkcie a skripty na identifikáciu odmietnutých reklám a kľúčových slov, pričom ďalšie relevantné pridávajte. Vo všeobecnosti platí preferencia dlhých kľúčových slov (long-tail), avšak netreba zanedbávať ani tie kratšie, ktoré môžu prilákať návštevnosť a poskytnúť dôležité údaje pre remarketingové kampane.

3. ROAS

Dospejte k čo najvyššej návratnosti z investície (ROAS) pomocou použitia in market publika, remarketingu, dynamickému remarketingu, či príbuzných publík. Okrem toho je potrebné si skontrolovať bidding stratégie (napr. cieľové ROAS…), aby vám v budúcnosti priniesli želaný efekt.

4. Typy kampaní

Využite Microsoft Nákupné kampane alebo Performance Max kampane na reklamu produktov. S PMax kampaniami cielite na všetky siete Microsoftu, čo vám umožní získať viac preklikov a konverzií.

Automatizujte Produktové a Nákupné reklamy

Posilnite svoje reklamné úsilie pomocou automatizácie! Využitím automatizovaných riešení, ako je BlueWinston, môžete bez námahy optimalizovať svoje reklamy na vyhľadávanie produktov a nakupovanie. Zvýšte efektivitu a výkonnosť bez starostí v podobe manuálnych úprav. Nechajte automatizáciu prevziať kormidlo a sledujte, ako vaše kampane stúpajú.

Ponuka najlepších postupov pre obchodníkov elektronického obchodu:

1. Vytvorte Performance Max reklamy
2. Vytvorte Produktové textové reklamy
3. Vytvorte Produktovo – Skupinové textové reklamy
4. Vytvorte Dynamické reklamy na produkty (DSA)

Všetko v jednom prostredníctvom BlueWinston
logo BlueWinston

Záver

Microsoft Ads predstavuje ďalší účinný kanál, ktorý vám zabezpečí výkonné reklamné kampane. Preto by ste nemali čakať a produktové kampane cez Microsoft Ads spustiť čo najskôr, kde s príležitosťou následného preskúmania dostupných možností a nastavení, viete v budúcnosti čo najlepšie využiť ich potenciál.